КУРСОВЕ ЗА 7 КЛАС ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА

ПОДГОТОВКА ЗА НВО 7 КЛАС

от 26.09.2020 г. до 05.06.2021 г.

 

 

Успешното завършване на седми клас и изборът на учебно заведение е една от най-важните стъпки в образованието на всеки.

Вие и Вашето дете имате амбицията и желанието да кандисвате в елитно училище след 7-ми клас и ще трябва да вземете важни решения, които ще определят бъдещата реализация на детето Ви.

 

След успешното представяне на изпипите за 7 клас тази година, съчетани с отличната ни реакция при преминаване към дистанционно обучение, УЦ „Адива“ съвместно с Клуб „Черна дъска“, организира отново курсове за 7 клас по БЕЛ и Математика, един път седмично по 3 учебни часа по всеки предмет.

 

Доверете подготовката на детето си на нашия амбициозен и опитен екип:

 • Математиката се води от млади преподаватели, бивши възпитаници на СМГ.
 • Български език и литература се преподава от професионалисти с българска филология, с изграден индивидуален подход към учениците.

Тяхното мото е: „Няма труден предмет, няма изпит или тест, който да не може да бъде издържан успешно“.

 

Информация за курса:

 • Подготовка по български език и литература и математика върху текущия материал, изучаван в 7 клас;
 • Проверка и коментар на домашните работи;
 • Детайлно запознаване с особеностите при решаване на тест, съставен от отворени и затворени въпроси;
 • Регулярно провеждане на пробни изпити.

 

Обратна връзка с родителя за успеваемостта на ученика:

 • Провеждане на родителски срещи на живо или он-лайн;
 • Изпращаве на е-мейл с резултатите от всеки пробен изпит и коментари за нивото на успемаемост на ученика, съпътваща междинна оценка поставена от преподавателя и информация за нивото на детето спрямо началото на курса;
 • Разясняване на недопустими пропуски и предлагане на мерки за отстраняването им;
 • Разговор с преподавателя непосредствено преди или след всяко занятие, по важен въпрос и без предварителна уговорка.

 

Нашите предимства:

 • Екип от млади, опитни и амбициазни преподаватели, бивши възпитаници на СМГ;
 • Малки групи 6-8 ученика;
 • Индивидуален подход към всеки един ученик, съобразно знанията и трудностите му;
 • Допълнителни материали - тестове и текстове, съобразени с най-новите изисквания на МОН;
 • Готовност за преминаване към дистанционна форма на обучение, при необходимост.

 

Нашата цел е :

 • Попълване на пропуските от минали години;
 • Усвояване с РАЗБИРАНЕ на текущия учебен материал;
 • Работа върху концентрацията, бързо боравене с текст;
 • Развитие на логическото мислене и начини на изразяване на лично мнение;
 • Повишаване на успеха в училище;
 • Отлично представяне на НВО след 7 клас.

 

Параметри на курса:

 • Един път седмично по три учебни часа
 • Място на провеждане – филиал Шипка на УЦ „Адива“ – ул. Шипка 43
 • Общ брой часове 105 уч. часа
 • Цена на модул на годишна база 980 лв.
 • Включени в цената 10 пробни изпита от модул
 • Плащане на 4 вноски *245 лв. (01.10.2020, 31.12.2020, 01.02.2021, 01.04.2021 г.)
 • Отстъпка при плащане на два модула – 8 %

 

Курсовете са подходящи както за ученици, които имат трудности в училище, така и за тези, които си поставят по-високи цели в обучението си по БЕЛ и математика.