Екип

Кристина Колесник - координатор и учител в УЦ „Адива“, филиал Дондуков.

 

Кристина е родена на 18.07.1994 г.  Завършва Славянска филология през 2018 г. с отличен успех и втора специалност "Руски език" в Софийски университет "Св. Климент Охридски". 

За времето, в което работи в УЦ "Адива", Кристина се убеждава, че бъдещето е в нашите деца.

Вярва, че всяко дете е специално и се старае да развива уменията и потенциала на своите ученици. Отношението и всеотдайността й към децата са нейното силно оръжие. Приема работата си не като професия, а като призвание. "Да се занимавам с деца е въпрос на чест. Няма по-голямо удовлетворение от това да знам, че България ражда прекрасни деца. Достатъчно е само да има кой да вярва в тях и да ги насърчава!"

Анжела Христова - координатор и учител в УЦ „Адива“, филиал Пиротска.

Анжела е родена на 6 август 1991 година в град София. През 2010 година завършва 18 СУ „Уилям Гладстон“ и е приета в СУ „Св. Климент Охридски“, където придобива бакалавърска степен и педагогическа квалификация по Философия, а по-късно и магистърска степен по Предучилищна и начална училищна педагогика.

Работи като учител от 8 години, като преди да се присъедини към екипа на УЦ „Адива“, работи като начален педагог и учител по английски език в частно училище в София.

За себе си, Анжела, твърди, че е реализиран и удовлетворен от избора си на професия, човек. Вярва, че всяка трудност, която учениците срещат при усвояването на учебния материал, е преодолима, ако при неговото поднасяне се вземе предвид индивидуалното разбиране на всяко дете.

Убедена е, че учителят носи образователна и морална отговорност към своите ученици, и че трябва да вложи целия си професионален потенциал, за да спомогне създаването и възпитанието на уверени, грамотни, самостоятелни и добри млади хора. 

Десислава Темелкова - Координатор и учител в УЦ "Адива" филиал Шипка.

 

Десислава е родена на 06 октомври 1994 г. Изучавала „ Философия“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, завършва и курс по „Философия за деца“. Понастоящем изучава Арт терапия – за деца и възрастни. Има опит за работа с деца от 6 години.

За Десислава работата с деца е мисия. Вярва, че всяко дете е специално, различно и неповторимо само по себе си. Няма правила или рецепта за работата с деца. Убедена е, че към всяко дете е необходимо да има индивидуално отношение, да го изслушваме, да го виждаме такова, каквото е. Чувствителността, искреността и игривостта на децата е нещото, което тя изключително много обича в децата. „Няма нещо по истинско от неподправеният израз на тяхната индивидуалност“ -  казва Десислава.

Десислава подкрепя свободното изразяване на детските творения. Според нея, те са учители и е разумно да обръщаме внимание на уроците, които ни дават.

„Благодарна съм, че имам възможност да се докосна до това съкровище (децата) и заедно с тях да изградим един по-добър свят за всички нас“. 

Мая Нешкова - Координатор и учител в УЦ "Адива" филиал Оборище.

Мая е родена на 23.05.1978 година. Завършва Начална педагогика с английски език през 2002 година в гр. Бургас. Притежава магистърска степен Образователен мениджмънт.

Преди да се присъедини към  екипа на УЦ "Адива", Мая е работила като начален учител по английски език в СОУ " Иван Вазов" гр. Плевен и 44 СОУ " Неофит Бозвели" гр. София.

Вярва, че децата се нуждаят от любов и търпение. Най-важно за нейната работа е подкрепата на учениците спрямо индивидуалните им потребности. Винаги насърчава ценностите:

честност, упорит труд, подкрепа, уважение и приятелство. „Разбирам и обичам децата и получавам същото от тях“.

Елена Красимирова Тенева  учител в УЦ "Адива" филиал Оборище.

Родена през 1994 г. в Дупница. Учи в Национална хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” - бивша Солунска в Благоевград и продължава образованието си в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност Славянска филология.

Работи в занималня „Адива” от една година. Обича работата с деца, защото това я прави по-добър човек и се чувства мотивирана да дава максимума от себе си.

Стремежът на Елена е да направи специална връзка с всяко дете, изградена чрез внимание, грижа и отговорност.

Вярва, че учебният процес протича по-лесно и успешно в спокойна обстановка, близка до семейната среда, в която всеки ученик се чувства комфортно. Според нея забавленията и игрите са чудесен начин за опознаване на света и най-приятното допълнение към обучението.