Екип

За обучението на Вашите деца се грижат нашите квалифицирани педагози със специалност предучилищна и училищна педагогика. Всеки от тях има своя методика на обучение, специфичен подход за работа с децата, като използват различни дидактически техники в зависимост от поставените цели.

Личният контакт и индивидуалната работа с всяко дете е задължителен елемент при усвояване на учебния материал.

На разположение имаме медицински и административен персонал, който се грижи за здравето, храненето на децата и придружаването им ОТ и ДО училище.

Всекидневно разговаряме с децата за техните проблеми и отделяме специално внимание на всяко от тях. Стремим се да изграждаме всестранно тяхната личност и ги въвеждаме в света на красивото чрез уроци и игри – естетика на поведението, на храненето и облеклото.

Доверете се на опитните и отговорни преподаватели, които са ангажирани да се грижат с усмивка за образованието на вашите деца!