За нас

АДИВА е Център за индивидуална извънучилищна подготовка и е най-големия образователен център в София. Разпределен е в 7 самостоятелно обособени филиала.

АДИВА организира дейността си в полудневна ученическа занималня, целодневна лятна занималня, езикови курсове, творчески работилници, тематични тържества по авторски програми и др., с основна насока за работи с деца на възраст от 6 до 11 години (І-V клас).

Учебен център АДИВА спомага за формиране на личностната култура и съвременната ценностна система у младите хора. Учебният процес е съобразен с Държавните образователни изисквания и учебните планове на Министерство на образованието и науката и младежта.

Основната цел на АДИВА е системна подготовка за усвояване на учебния материал, чрез активна индивидуална работа с децата за развитие на интелектуалния им потенциал, заложби и интереси, създава условия за полезно ангажиране на свободното време, пълноценна социална интеграция и възможности за качествено образование и интелектуално развитие на учениците, посредством извънкласни индивидуални занимания и училищна подготовка.