Учебна занималня

Подготовка на уроци и домашни по учебната програма в училище


В занималня АДИВА се провежда системна качествена подготовка на деца за първи клас и всички ученици до пети клас. Занятията протичат в следната последователност:

  • преговор на учебния материал от деня - точно и ясно обясняване на преподаваните уроци
  • писане на домашни задачи
  • затвърждаване на знанията чрез работа в сборници
  • допълнителни тестове и упражнения за отработване на евентуални пропуски
  • практически задачи с цел стабилна основа и усвояване на материала

Примерна дневна програма на учебна занималня

Първа смяна
08:00 - 08:30 - Пристигане на детето в занималнята, подготовка за занятия
08:30 - 09:30 - Преговор на учебния материал, обсъждане и подготовка на домашни и училищни задачи.
09:30 - 10:00 - Самоподготовка
10:00 - 10:30 - Занимания по интереси, игри и лека закуска
10:30 - 11:30 - Проверка на подготвените домашни и уроци, допълнителни упражнения и тестове
11:30 - 12:30 - Свободни занятия (рисуване, апликиране, образователни игри)
12:30 - 13:00 - Обяд (по заявка)

Втора смяна
12:30 - 13:30 - Пристигане на детето в занималнята. Обяд (по заявка).
13:30 - 14:30 - Преговор на учебния материал, обсъждане и подготовка на домашни и училищни задачи.
14:30 - 15:00 - Самоподготовка
15:00 - 15:30 - Занимания по интереси, игри и лека закуска
15:30 - 16:30 - Проверка на подготвените домашни и уроци, допълнителни упражнения и тестове
16:30 - 18:00 - Свободни занятия (рисуване, апликиране, образователни игри)
18:00 - 18:30 - Взимане на децата от родител или от упълномощен представител.