• https://www.sci-hub.se/
  • 1

Нашите предимства
Вече над 15 години сме водещ учебен център за деца в София.
Гордеем се с работата си и постигаме реални резултати. Ето така...
Разширено работно време – 8.00-18.30 часа;
Работа в малки групи;
ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД към всяко дете;
Регулярна обратна връзка родител-преподавател;
Игрови модели в обучителния процес;
Високи резултати в усвояването на учебното съдържание;
Допълнителна системна подготовка;
Водене/взимане на децата до и от училище;