Приятно ни е да се запознаем!

Специализация на дейността на Центъра за индивидуална извънучилищна подготовка "Адива"
Основната дейност на център "Адива" e системна подготовка за усвояване на учебния материал, активна индивидуална работа с децата за развитие на интелектуалния им потенциал, заложби и интереси. Центърът за индивидуална извън училищна подготовка работи с деца на възраст от 7 до 11 години (І-V клас). "Адива" създава условия за полезно ангажиране на свободното време, пълноценна социална интеграция и възможности за качествено образование и интелектуално развитие на учениците, посредством извънкласни индивидуални занимания и училищна подготовка. Учебен център "Адива" ще спомага за формиране на личностната култура и съвременната ценностна система у младите хора. Учебният процес е съобразен с Държавните образователни изисквания и учебните планове на Министерство на образованието, науката и младежта.

Лято в Троян 2015 г.

Летен лагер с Учебен Център "АДИВА" 23-27 Юни 2015 г.

 

Милион и една думи

05.11.2016
Учебен център АДИВА  филиал "Дондуков" с нов адрес

Учебен център АДИВА филиал "Дондуков" от днес е с нов адрес: бул. "Княз Александър Дондуков"

№57, ет. 1

25.08.2015
Учебен център АДИВА откри нов филиал

Учебен център АДИВА откри нов филиал на адрес ул. "Проф. Джовани Горини" №2А, ет. 1 Очакваме нашите бъдещи ученици.

11.02.2014
Резултатите от конкурса "Януарско предизвиКУКЕРСТВО":

1 клас – Шипка 3 гласа – МАРТИН ГЕОРГИЕВ

2 клас – Павлово 7 гласа – КИАРА КЕРОИН

3 клас – Ботев 60 гласа – АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА

4 клас – Ботев 5 гласа – ДАРИЯ РАЕВА

5 клас – Пиротска 3 гласа (избрано чрез жребий, тъй като всички маски са с еднакъв резултат) МАГДАЛЕНА КРЪСТЕВА