Проект BG16RFOP002-2.073-3288 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

16.07.2020

„УЧЕНИЕ БГ“ ЕООД е бенефициент по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” с  BG16RFOP002-2.073-3288.

Цел на проекта: Спомогнане за посрещане негативните последствия, породени от пандемията COVID-19 и спомогане за устойчивостта на фирмата и запазването на дейността й и работните места.

Проектът е на стойност 3 920.00 лв., от които 3 332.00 лв. европейско и 588.00 лв. национално съфинансиране.


« Назад към всички публикации